Fakta / Statistikk

Lisensalg = økte markedsandeler

Lisensutvikling er den viktigste parameter for et programvare-basert selskap. Spesielt er 1.-lisenser viktig. Hver 1.-lisens betyr ett nytt kontor. Dette er således nøkkelen til markedsvekst og markedsandeler.

Grafen nedenfor viser hvordan vi gradvis bygget opp markedsandeler, fra den spede begynnelse i 1993, til vi var veletablert, som en dominerende aktør allerede i 1989. Den viser også hvordan tilbakeslag og endringer internt i organisasjonen, i 1996 -99 og 2003, umiddelbart gjør utslag i salget.

Markedsutvikling – omsetning mm

Omsetning behøver ikke å ha noen sammenheng med lønnsomhet. I enkelte år, bestod omsetningen vesentlig av honorarer. Det gir lavere volum, enn programsalg, men kan gi bedre lønnsomhet. Andre år, har fokus vært programsalg og kurs nesten utelukkende. Omsetning gir allikevel en indikasjon på utviklingen av selskapets aktiviteter.

Grafikken og tallene nedenfor er offisielle tall, hentet direkte fra Brønnøysundregistrene.

Når man leser slike tall, bør de naturligvis sees i sammenheng med den generelle trenden i markedet. Her er dette vist med gjennomsnittlig verdiutvikling på norske selskaper (Oslo Børs indeks):

Det har mao vært noen strålende år (som for de fleste i denne perioden). Fallet i 2008 rammet selvsagt ARKTIS også, men noe mykere enn denne grafen viser.

Gullår

Det har vært noen eventyrlige år i perioden 2003-2008. Våre nære samarbeidspartnere som har investert mye i ArchiCAD, har også fått storartede resultater. Det er grunn til å tro at IT-satsingen deres har vært vellykket. Her er et par eksempler:
Tiden vil vise, om vi noen gang får en slik periode igjen. Time will show…