Marked / Danmark

DANMARK​

– nesten dobbelt så mange arkitekter som i Norge og en stor eksportnæring

Etter å ha bygget opp det norske markedet med stor suksess, fikk Ivar i 1996 tilbud av Graphisoft om å utvide vårt marked til å også dekke Danmark.  Et slikt tilbud hadde aldri blitt gitt til en Graphisoft-distributør tidligere.  

Vi så klare synergier med å ha Norge og Danmark felles.  Siden skriftspråket er såpass likt, kunne vi med enkle grep dra nytte av mye materiell vi produserte, begge steder.   Det var ingen tvil om at vi kom hurtig igang i Danmark.  Lokalisering av programvaren, biblioteker, brosjyrer, support, kursmateriell mm hadde vi utarbeidet på danske, nokså snart.   

I årene 1996-1998 drev vi det danske markedet fra kontoret på Majorstua.   Deretter ble det en pause, siden vi følte avtalen med Graphisoft var for dårlig til å satse mer penger og tid i Danmark. Situasjonen ble kritisk, da vi var misfornøyd med avtaleverket både for dansk satsing og for norsk satsing.  Det var slik at vi vurderte å avslutte hele ArchiCAD-satsingen (også i Norge).  Til slutt fikk vi en avtale på plass og vi tok sjansen på starte opp med eget kontor i København.   

København-kontoret hadde på det meste 3 ansatte i perioden 1999-2000.  Vi fikk bygget opp en base av ca 120 kontorer med ArchiCAD i DK.  Når man ser tilbake på dette, betyr det at vi bygget opp det danske markedet med større hastighet som vi bygget opp det norske markedet.   

Dessverre var det en sjef høyt oppe i Graphisoft-systemet i Budapest, som mente at markedsutviklingen burde gått fortere.   Han fikk en «fiks ide» at svenskene (LaserCad) heller burde overta dette markedet og drive Danmark videre.  De innledet forhandlinger med LaserCad og med våre 2 danske forhandlere om å overta distribusjonen i Danmark.  Når disse så den behandling vi i Oslo hadde fått av Graphisoft trakk de seg alle fra å satse noe i Danmark.  

Som vår beste danske forhandler IPD uttrykte det: «Vi ser ikke at vi kan gjøre dette noe bedre enn dere har gjort det.  Hvor lang tid tar det da, før vi blir kastet ut slik dere ble?»   Vi hadde da brukt mye tid og ca 3 millioner kroner i DK.  Det var rett ved, å kunne gå noenlunde i null… 

Resultatet ble at vi avviklet all satsing i Danmark og at ingen andre heller ville ta det over.   Det var leit, for Danmark var på god vei til å bli et enda bedre marked for ArchiCAD, enn det Norge ble.  Alt lå vel til rette her.  Vi hadde utviklet et tett samarbeid med arkitekthøyskolen i Århus og hadde hele veien en god dialog med den danske arkitektforeningen (dette manglet i Norge).  I tillegg hadde vi på plass de nødvendige referanse-kontorene som gjerne er avgjørende faktor, for et bredere gjennomslag.   Og, vi hadde nådd «den kritiske massen» av kontorer / lisenser.   

Rundt 2006-2007 henvendte Graphisoft seg igjen til oss, mht å «få sving på Danmark».   Det var jeg positiv til og derfor stiftet jeg på ny, et Arktis-selskap i København.  Dessverre ville ikke Halvor som jeg da hadde satt inn som daglig leder, at vi skulle gjøre noe i Danmark.  Han var 100% negativ.  Dermed ble selskapet Arktis i København liggende videre, uten ArchiCAD-distribusjon.   

Etter dette har flere forsøkt seg, men Danmark ble aldri den suksess det lå an til.