Det har vært en utrolig spennede prosess å være en pådriver med å omvandle Norge fra å være et land der prosjektering foregikk mest med penn og papir, evt. med elektroniske tegnebrett (AutoCAD ol) - til et land der man benyttet IT til å modellere fremtiden i 3D. Det er på denne måten man får utnyttet muligheten som ligger i IT-teknologi. Norge har på få år, kommet helt i tet i verden. Vi var så sentralt i dette, som det er mulig å komme. Vi har derfor en historie å fortelle.

Mange undret seg sikkert på hvorfor Ivar plutselig var borte fra hverdagen i Arktis AS og DAK-Norge. Denne siden gir både en oppsummering og svarene på dette.

Det å starte og bygge opp en bedrift, er også noe denne siden sier litt om. Jeg håper den kan være oppklarende for noen, til glede for noen og kanskje erfaringene også kan være til nytte for enkelte andre.

Jeg vil samtidig benytte anledningen, til å rette en STOR TAKK til ALLE, ansatte, brukere og samarbeidspartnere. Viktigst av alt, har nok brukerne vært. Uten deres tillit, tilbakemeldinger og støtte – hadde vi aldri fått til å skape det vi har gjort.
Ivar Sandbu

Ideen bak

De store svingningene man har ved å drive arkitektkontor, gjorde det aktuelt å ha et ekstra ben å stå på. Datakonsulent-virksomhet var, allerede fra 1987, et slikt ben. Med studier innen IT både fra Trondheim og USA, og kanskje aller viktigst – egne studier og uttesting etter dette, så satt firmaet på sterkt etterspurt kunnskap. Vi ble derfor ofte spurt om råd av arkitekter og ingeniører rundt i landet. Problemet var ofte at det lå timer og dager i forskning og testing, bak ting som det kunne ta 5 minutter å fortelle til noen som ba om råd. Løsningen på dette ble, at vi like godt kunne bli formidlere av programvare og maskinvare i samme slengen. Virksomheten som siden 1987 hadde bestått av 2 satsnings-områder, ble derfor allerede i 1991 utvidet til 3 områder.
Dette ble: ARKTIS – Sivilarkitekter MNAL ARKTIS – DAK konsulenter (CAD consultants) ARKTIS – Distribusjon og kunnskap (det nye satsnings-området) I mange år ble disse seksjonene kjørt parallelt. Det var konsulent-delen som var den sikre inntekten – der rådgivning, kursvirksomhet og prosjekt-støtte var hovedingrediensene. Først rundt 1999, ble arkitektvirksomheten trappet ned. Det var da mindre aktuelt å drive arkitektkontoret videre, siden vi så hvor mye ressurser som krevdes og samtidig hvilket stort potensiale som åpenbarte seg rundt ArchiCAD-satsingen.

På skinner – og hva nå?

I 2001 var det klart at ARKTIS AS hadde blitt den ene av de 2 store programvare-leverandørene i Bygge-Norge. Det var også åpenbart at utviklingen ville fortsette, til vår fordel. Selskapet var da godt etablert i spesial utformede lokaler på Sandaker. Vi hadde laget til rette for en betydelig vekst (minst 70-100% økning var ventet). Lokalene hadde gunstig husleie og lå i et område der det var oppnåelig for ansatte å skaffe seg bolig.

ARKTIS hadde nå, vært gjennom mange faser. Etter en restrukturering i 1999 og flytting av selskapet både i 1999 og i 2000, var vi kommet i godt gjenge. Vi hadde en vel innarbeidet stab og et strålende renommé i markedet. Bruken av 3D-modellen som senter for prosjekteringen, hadde blitt akseptert i bredt omfang. Det indikerte store muligheter videre.

Gründeren trenger en pause

Ivar Sandbu hadde vært hoved-drivkraften for selskapet gjennom alle år. Det hadde vært mange lange dager. Arbeidsuker på 70-90 timer hadde vært regelen, snarere enn unntaket, gjennom 15 år. Så lenge alt går bra og oppover, kan slikt være OK. Men, det er ensomt å være grunder. De færreste har noe begrep om hva det går ut på, om de ikke selv har greid å gjennomføre noe lignende. Å «gjennomføre» har man ikke gjort, før det er blitt en suksess – at det ruller og gir overskudd.

Går alt bra, kan det hende alle er positive, men går noe galt kan det lett snu til at alle er negative. Som grunder, står du ofte mellom barken og veden på mange fronter samtidig.

Fra år 2000 hadde hverdagene blitt langt enklere. Satsingen i Danmark ble kuttet ut. Året før ble arkitektvirksomheten lagt ned. I tillegg begynte vi å bli såpass mange og teamet var godt innarbeidet, slik at daglig leders jobb med faglig opplæring nesten var avsluttet. Alt dette gjorde at omfanget av daglig-leders oppgaver var blitt redusert med 2/3-deler. Det gjorde at dagligleder-jobben var blitt betydelig enklere, roligere og mindre krevende. Den var lettere å overlate til en annen. Det var da tanken på mer fritid kom inn. Begynner man først å kjenne litt etter og ser at muligheten ligger der, så er det naturlig å smake på ordet «sabbats-år».

Planen var å ta et avbrekk på 2-3 år og deretter vurdere hva som ville være best videre. Dette utviklet seg til et lengre avbrekk og at Ivars bror, Halvor i 2008 kjøpte ham ut av selskapet.

Ny ledelse

Siden Ivar ønsket å gire ned og kanskje gjøre noe helt annet, begynte han planlegging mht dette allerede høsten 2001. Våren 2002, hadde hans bror Halvor vært på utkikk etter ny jobb i en periode. Selskapet han hadde ledet, Detec AS, hadde blitt nødt til å innstille. Jobben i Detec hadde gitt ham erfaringer innen IT, markedsutvikling og mye annet. Tidligere hadde han hatt ulike leder- og salgsjobber, bla. i Wamo AS (bilrekvisita).

Halvor satt rent formelt, på 34% av aksjene i selskapet. Her lå en spesiell gulrot som var større enn den vi kunne tilby andre som naturlig kunne passe til stillingen. Han ville pga av aksjeposten få utbytte, å dermed ha et ekstra incitament til å utføre jobben til aksjonærenes beste.

Ivar satte derfor ikke igang ytterligere søk etter ny daglig leder, men ansatte i stedet Halvor, som salgssjef fra 2002. Deretter som daglig leder fra mai 2003. Han gikk i denne sammenheng inn i styret, som for første gang ble utvidet fra 2 til 3 personer.

Siden salgsapparatet i lang tid hadde hatt underkapasitet, så ble utvidelsen av dette en av den nye lederens første oppgaver. Kurs- og konsulentdelen var sterk. Vi hadde også et godt apparat for ordremottak, men for lite ressurser på mer aktivt salg. Utvidelser av staben, var derfor første prioritet. Når vi gikk fra under ett årsverk på salg, til 2-3 årsverk, så gav det fort de planlagte og meget hyggelige resultater.

Om Arktis – i dag

Denne web-siden tilhører idag ARKTIS ApS i Danmark. Det var i sin tid et datterselskap av ARKTIS AS i Norge. Disse stod i perioden 1996-2000 sentralt i oppbyggingen av ArchiCAD i Danmark. Denne aktiviteten ble stoppet av Graphisoft (Budapest) februar 2000, da de uten forvarsel avbrøt distributøravtalen.
Noen år senere gjenoppstod ARKTIS i Danmark, men da som et holdingselskap for ARKTIS AS i Norge (rollene byttet). Planen var da å starte opp igjen ny distribusjon i Danmark. Dette ble ikke realisert siden Halvor (som da var sentral i styret) mente det var feil strategi.

ARKTIS selskapene i Danmark har hele veien hatt Ivar Sandbu som hovedaksjonær (direkte eller indirekte 80-100%). For ArchiCAD i Norge er selskapet fortsatt det samme ARKTIS AS som Ivar startet og bygget opp (reg. 8633-55052).

Høsten 2008 ble navnet på dette selskapet endret rent markedsføringsmessig – til «Graphisoft Norge». Mer om denne fortsettelsen kan du finne du på www.graphisoft.no

ARKTIS ApS er i dag først og fremst et investeringsselskap. Det driver bla. med eiendomsutvikling og eiendomsinvestering. Det geografiske fokus er hovedsaklig i vekstmarkeder som Kroatia og Albania, men også de Skandinaviske land.

Der det er naturlig, engasjerer vi oss i oppstartsbedrifter (IT, eiendom, design, mm), utfører ulike typer konsulentsoppgaver samt styredeltakelse.

ARKTIS
ApS København
tel: 0047 – 2249 4420