Marked / Arkitektes IT-dag

Arkitektes IT-dag

Det har alltid vært et behov for å få informasjon om nye verktøy for arkitekter og andre i byggebransjen. Fra 1997 til 2003, arrangerte derfor Arktis en slik konferanse årlig i «Arkitektenes hus» i Josefines gate.

Ulike leverandører fikk der muligheten til å vise sine nyvinninger. Vi brukte også anledningen til å vise ting vi mente de prosjekterende kunne ha fordeler av å

Brukere med erfaringer fra gjennomføring av store og små prosjekter, presenterte sine modeller, erfaringer og tanker.

Gjesteforelesere kom bla. fra Helin & Siitonen i Finland, Heggelund & Koxvold i Oslo, Per Knudsens kontor i Trondheim, utvikleravdelingen hos Graphisoft i Ungarn, fra Lightworks i England, etc.

På slutten av konferansene, var det gjerne, spørrerunder og åpen debatt.

Vårt ønske var at konferansen etter hvert ville bli et samarbeid mellom NAL og ulike aktører i markedet. Denne muligheten ligger fortsatt der…

Bildet viser Arktis sitt team da vi arrangerte IT-dagen i Arkitektenes Hus 2003