Starten / Gode hjelpere

Hjelpere på veien...

Det er mange personer som har vært viktige for resultatene vi har skapt og den utviklingen vi har vært i sentrum av. Det er ikke mulig å omtale dem alle. Men, det er vanskelig ikke å nevne, noen.

Laufey Svansdottir 1989 – 1992

Laufey var den første som ble ansatt i arkitekt- og konsulent-virksomheten. Hun var med også i perioden, før vi ble et AS. Hun var en dreven tegner på Jonathan, med masse rutine og erfaring som kom svært godt til nytte.

Laufey var også med på å trekke i gang de første produktene innen vår nye gren – «Distribusjon og Kunnskap». Utvikling av brosjyrer og håndbøker for Canon storformat-skrivere, som vi leverte til arkitekter over hele landet. Hun gav support på JonathanCAD i den perioden vi var norsk (og verdens) distributør av dette. Hennes tålmodighet og nøyaktighet, var ofte gull verd. Laufey var utdannet teknisk tegner.

Hun var med på kontorets 2. flyttesjau, fra «kvisten» i Fredrik Stangs gt2. Til større lokaler i samme bygg.

Erfaringen med Canon og med Jonathan, ble grunnleggende for det vi senere fikk til med ArchiCAD i Norge. Trolig er det mye av grunnen til at vi kunne utvikle det norske markedet raskere og bedre, enn noen har greid i andre land.

Tone Cottingham (Tone Elisabeth Lund) 12/1993 -> 12/96

Tone fikk kanskje den tøffeste jobb, Ivar noen gang har gitt en ansatt. Hun var med å dra ArchiCAD i gang i Norge. Hun var nyutdannet arkitekt fra AHO og hadde gått arbeidsledig i ett år, da hun kom på intervju. Hun visste knapt hvordan man slo på en Macintosh (eller var det en PC? ). Det var mengder av kandidater, men Tone fikk jobben.

Tone lærte fort og vokste med oppgavene. Hun var også kreativ og utformet bla. selskapets logo. Med masse energi og pågangsmot, gikk det rette veien. Tone opplevde at vi «vant» Bergen, Stavanger og Kristiansand. Senere fikk hun spennende jobber internasjonalt, hos Graphisoft.

Tone var med på kontorets 3. flyttesjau, fra Fredrik Stangs gt til Phillips-bygget på Majorstua. Da fikk vi lokaler 3 ganger større og innredet eget spesialtilpasset kurs-rom.

Anne Gry Celius

Anne Gry var også arkitekt. Hun var nøye og krevende på alle måter. Hun jobbet nesten på heltid som grafisk designer i Arktis. Anne Gry bidro til å sette en høy standard på annonser og annet grafisk materiell vi lagde. Siden vi gjorde alt slikt selv, var dette en viktig rolle. Mye av malen for årene etter, ble etablert av Anne Gry.

I årevis hadde vi mer synlighet gjennom våre annonser – enn alle våre konkurrenter til sammen x2.

Ruth Vik (Ruth Moen)

Ruth kom til Arktis da vi var blitt store nok, til å ha egen regnskapsavdeling (1996). Til da, hadde regnskapet blitt ført eksternt, via regnskapsbyrå. Ruth hadde sekretær-erfaring (litt regnskapserfaring) og hadde bla. jobbet med sko-salg, sist hos Sebago.

Fra å selge sko – til å selge ArchiCAD, har ofte vært helt toppen for henne. På tross av at hun ikke kunne mye om produktene, etablerte Ruth fort god kontakt med mange av våre brukere og potensielle brukere. Hun er en mester i kunde-oppfølging og har i en årrekke vært et viktig ansikt både internt og utad for Arktis.

Frank Hollinger

Frank ble ansatt som produktsjef for vårt kontor i København. Han var før det, en aktiv bruker. Frank hadde ideer og egenskaper som en meget dyktig og engasjert produktmann.

Frank var med på å flytte kontoret til nye lokaler i Strandgade 100. Han ansatte også arkitektene Sara Asmussen og Kim Pilholt. Dessverre ble kontoret stoppet av Graphisoft, som syntes gjennombruddet i DK-markedet burde ha kommet hurtigere.

Teamet i DK gjorde en god jobb på 3D-modellene til RIT-2000, der vi hadde vunnet et EU-anbud. Frank ble senere ansatt i LaserCAD, med kontor i Malmø. I stedet for 3 personer i København, ble det nå Frank i Malmø, for å dekke det Danske marked.

Runar Kolnes

Runar kom egentlig for sommerjobb. Han ble «vervet» etter et studentkurs ved arkitektavdelingen i Trondheim (NTNU). Problemet var bare at han ble så frelst, at han ikke reiste tilbake for å fullføre studiene. For Arktis – var det fint.

Runar gjorde bla. en stor jobb med å få ArchiCAD inn i de større kontorene i Norge. Det hadde til da, vært «upløyd mark» for oss. Runar var og med å vinne Arkitektforeningens store test av DAK-verktøy. Det ble utklassing – til Arktis´ fordel.

I ettertid er det bevist, at Runar har greidd seg utmerket, selv om han ikke fikk tid til å avslutte studiene. Arktis-skolen gjorde sitt.

Jan Sverre Asmyr

Jan Sverre kom inn i Arktis i en tung periode, i 1999. Vi flyttet kontoret 2 ganger innenfor ett år. Han var en stødig og stabil medarbeider, som løste oppgavene med stor faglig interesse og dyktighet. Jan Sverre var sentral i å bringe kursmateriellet vårt opp på et høyere nivå. Jan Sverre er landskapsarkitekt fra NLH på Ås.

Frode Saltkjelvik

Frode kom til Arktis med lang erfaring fra MiniCad. Det tok ham en del tid å bytte vekk fra MiniCAD, men når han først gjorde det – gjorde han det helt overlegent. Hans pågangsmot og smittende entusiasme, har overbevist mange – veldig mange. Frode var sentral i å konvertere store deler av de norske MiniCAD- og VectorWorks-brukere over til ArchiCAD. Således fikk vi innpass i en rekke nye kontorer, vant markedsandeler og fikk fine referanser.

Frode er utdannet tekniske tegner. Han hadde solid erfaring fra arkitektkontor, før han startet. Frode har tilegnet seg omfattende kunnskaper gjennom årene i Arktis. Hans stødighet og faglige dyktighet, gjør at han idag har en lederrolle i selskapet.

Hilde Aasgaard

Hilde kom til Arktis som nyutdannet bygningingeniør fra Oslo. Hun arbeidet på heltid med å få mer fart på det norske skole-markedet. Hennes innsats gjorde at programmet ble tatt i bruk på 3-4 ganger så mange skoler som før. Hilde satte også igang aktiviteter for å få lærer-miljøene rundt ArchiCAD bedre – med mer samarbeid. Gratis studentversjon til alle og stor Skandinavisk lærer-konferanse var blant hennes produkter.  I løpet av 2 år fikk Hilde igang samarbeid med nærmere 40 ulike skoler rundt i Norge.  

Halvor Sandbu

Halvor kom inn i Arktis som salgssjef i 2002. Målet var at han skulle ta over den daglige ledelse etter Ivar, fra mai 2003. Dette var ledd i Ivars plan om et opphold utenlands.  Ivar trengte en «sabbats-periode» etter mange krevende år med nybrottsarbeid. 

Halvor tok godt vare på de ansatte og engasjerte seg sterkt i jobben som daglig leder. Til tider, levde han seg så sterkt inn i rollen, at noen kanskje fikk det inntrykk av at han har vært med på å bygge opp selskapet. Det stemmer ikke, men inntrykket er jo positivt. Det sier litt om energien og entusiasmen Halvor har lagt inn som daglig leder. 

Avtalen i 2002, var at Halvor skulle arbeide i selskapet i 3 – 5 år. I ettertid, ble det klart at han trivdes så godt, at han gjerne ville fortsette. 

Alle avgjørelser for selskapet tatt etter mai 2007, har ligget 100% på Halvor. Fra den tid har Ivar i realiteten vært ute av selskapet. Halvor hadde ulike salgs- og daglig leder oppgaver i bla. Wamo og Detec, før han startet i Arktis. Han er siviløkonom fra Saarbrücken i Tyskland. 

Det ER mange, mange flere, som kan nevnes her...

Det er spesielt to personer som er vanskelige å komme utenom:

Bjørn Stangeland – DDS

I mange år var vi nære konkurrenter, DDS vs. Arktis. Men, etter som DDS trappet ned satsingen sin mot arkitektene og vi fikk stadig større markedsandeler, kunne vi like godt samarbeide. Bjørn har «alltid» vært sentral i DDS.

DDS laget flotte løsninger for VVS og elektro mm. Gjennom styret i AIA møttes vi jevnlig. Målet i IAI var å få IFC-formatet til å fungere. Dermed kunne de prosjekterende utveksle informasjon langt mer intelligent seg i mellom. Siden den 3de konkurrenten, Autodesk var ganske dårlig på andre filformater enn sitt eget, så hadde Bjørn og Ivar et felles mål. Vi ville vise at vi hadde bedre alternativer.

Bjørn er en fantastisk motivator og drivkraft. Han har mye av æren for at IFC har kommet dit det er i Norge idag.

Arild Eugen Johansen – Mr. Mac

En sterkere Mac-pioner enn Arild, skal man lete lenge etter. Med mengder av erfaring i full bredde, er Arild alltid en ressurs å ha med på laget. I de første årene hendte det at vi leide inn Arild. Han er både industridesigner, arkitekt, grafisk designer og allsidig IT-mann, i en og samme person.

Arild var vår hovedmann ved lanseringen av programmene Zoom og Artlantis. Det tok mange år før vi slo gjennom med Artlantis, minst 5-6 år, men det er bare slik det er. Ting går ikke alltid fort. Arild gjorde en super innsats.

Arild er en uhyre kunnskapsrik og alltid positiv person. Han gav oss viktig støtte.

Grunderen - Ivar Sandbu

Ivar hadde tidlig en tro på at datamaskiner kunne bli nyttige for arkitekter. Han var derfor jevnlig på DAK/DAP-messa i Sandvika allerede fra slutten av 1970-tallet.

Han er sivilarkitekt fra NTH / NTNU. Foruten full utdanning som arkitekt, tok Ivar fordypninger innen 3 større felt:

  • Form og farge (fargesetting)
  • IT og 3D
  • Energi-tilpasset design

Utvidelsen skjedde ved at han tok ekstra fag på toppen av studiet gjennom studietiden, samt gjorde det 3de studieåret ved University of Colorado i USA. Arkitektavdelingen der, hadde de en egen «Master in Energy Design».

Ivar tok diplomoppgaven sin på en Macintosh 128k i 1985 (med400k diskettstasjon). Oppgaven var om boligplattformer ved oljeanleggene i Nordsjøen. Olje-kunnskapen kom senere til nytte, da Arktis fikk oppdrag for Amerada Hess og Saga.

Mens studiene fortsatt var igang, startet Ivar som konsulent i Enøk-consult AS i Oslo. Det skjedde etter et møte i «Norsk solenergi forening», der Ivar satt 2 år i styret. Ivar var Enøk-konsulent og stod samtidig for utviklingen av IT-verktøy for enøk-konsulentene (de som skulle utføre oppdrag for Oslo Energi og for Akershus Energi). Det var alt for mye å gjøre der, så Ivar sluttet og startet i stedet egen arkitekt-praksis.

Ivar´s Mac-erfaring gjorde etter hvert at han komsentrum for innføring av Macintosh datamaskiner og av Jonathan CAD i Norge i 1987-1991. Jonathan var et spennede 2D tegnesystem utviklet i Norge.  For mange arkitekter, ble dette første steg over til å gjøre noe som helst med en datamaskin.  Ivar fikk ansvar for å få igang det norske markedet og Arild Johansen hadde i stor grad ansvar for «resten av verden». Det var store og spennende oppgaver. Det var i denne perioden Arild og Ivar ble kjent og utvekslet mange ideer om muligheter videre.

Ivar hadde leder-erfaring før Arktis ble startet, både som mangeårig speiderleder og senere fra Sjøforsvaret i 2,5 år.  Der var han en periode også instruktør for kommende befal (ved BSKA – befalsskolen for Kystartilleriet).

En av Ivars spesialiteter var å finne programmer / løsninger for å løse den praktiske, daglige arbeidssituasjon for ulike yrker og oppgaver. Man kan kalle det «databruk som fungerer i praksis». Dette kan høres banalt ut i dag, men det var viktig for mange.

Det har eksistert mange dårlige løsninger som har blitt tungt markedsført opp gjennom årene. Vi hjalp med å finne fram til de gode.

Til slutt – EN STOR TAKK til alle, også de som ikke har vær mulig å nevne i denne lille oversikten.
Takk til brukere og samarbeidspartnere. Takk også til våre konkurrenter, der vi bla. innen IFC har hatt et flott samarbeid.