Fakta / Kort-kort

Om konseptet

Driften startet som en direkte videreføring av datakonsulent- og arkitekt-firmaet Ivar Sandbu, som ble startet våren 1987. Vi fikk tidlig en sterk markedsposisjon blant arkitekter i Norge. Etter å ha vært sentral i å trekke i gang det norskutviklede CAD-systemet Jonathan i Norge i 1987-1991, satt Ivar med kunnskap både om brukersiden, forhandlersiden og utvikler-husets situasjon og utfordringer. Denne kunnskapen ble senere brukt til å innføre og tilpasse ArchiCAD til Norge. Vi innledet vårt samarbeid med det ungarske utvikler-huset Graphisoft, tidlig i 1993. Så gikk vi igang med det møysommelige arbeidet med å spre informasjon i markedet, samt utvikle og lære kontorene metoder og kunnskap rundt det å prosjektere i en 3D-modell. Modellene ble allerede den gang brukt effektivt til å høste ut tegninger, mengder, fotopresentasjoner mm til prosjekter under arbeid.

For mange ble det oppfattet som «bakvendt» prosjektering, siden de ofte pleide å lage presentasjonene etter at hele prosjektet i praksis var avsluttet. Heldigvis var det mange som likte den frihet og kontroll de fikk ved å «se» bygget allerede i de tidlige fasene. For de som turte å satse på ArchiCAD, var fordelene store og konkurransefordelene ofte helt åpenbare. Mange meldte også om større glede i arbeidet.

Høsten 1994 fikk vi et gjennombrudd i Norge og vi kunne konstatere at ArchiCAD hadde slått gjennom i Norge.

De første årene leverte vi mye konsulenttjenester, samt maskinvare som A2-format skrivere til et stort antall norske arkitekter. Vi hadde spisskompetanse på Macintosh-plattformen. Dette gav oss senere fortrinn, når PC-siden etterhvert kopierte Apple Macintosh mer og mer. På samme måte som Excel, Word, Photoshop, Acrobat mfl – kom ArchiCAD etter hvert også i en PC versjon. Den ble lansert i 1995 og åpnet et større marked for oss. Vi ble hurtig et populært skifte for andre CAD-brukere, spesielt PC-brukere med elektroniske tegnebrett (digital strektegning i 2D).

Etterhvert ble programmet bedre, kraftigere og mer dynamisk. Informasjon kunne endres nesten hvor som helst i informasjonsmengden. Endret du f.eks. I en fasade – oppdaterte både planer, snitt og mengde-beregninger seg automatisk. Stadig bedre og billigere maskinvare, åpnet for dette. Da ble det virkelig bra!

Det neste, som er på god vei nå, er lignende dynamisk informasjons-flyt mellom andre disipliner i bransjen i tillegg. IFC-formatet åpner for dette.