Marked / dakNYTT

dakNYTT

Det er alltid vanskelig å vite hvilke kanaler man når best frem med i markedet. For oss var alltid «jungeltelegrafen» og gode referanser selve nøkkelen. Med jungeltelegrafen mener jeg at folke snakker sammen i ulike sammenhenger og dermed sprer «det glade budskap» omkring til personer man ikke har rukket å snakke med.

Samtidig er det ingen tvil om at, god bransjekunnskap var avgjørende for at vi nådde fram i det hele tatt. Det gjelder til enhver tid å benytte den teknologi og kunnskap man har til rådighet.

I flere år hadde vi et fortrinn med bruk av telefaxen.  For de som aldri opplevde den, var den en kontormaskin som man puttet et ark i.  Det ble scannet og sendt videre til en mottaker med liknende maskin der informasjonen ble mottatt og skrevet ut på papir på nytt.   Det er utrolig å tenke på idag, da knapt neon har en slik maskin lenger.  Men i årene 1990 – 2010 så var disse svært vanlige og et «must»  i mange bransjer, som arkitektbransjen.  

 

Det vi gjorde som var spesielt, var at vi benyttet ikke en fax til å sende med.  Vi benyttet en gammel Macintosh som fax-server.  Da slapp vi scanne-leddet som ville forringet kvaliteten, samtidig som vi eksperimenterte oss fram til en grafikk som egnet seg for faxing.  Slik oppstod «avisen» dakNYTT.   

dakNYTT var typisk 2-4 sider stort, men ulike nyheter og tips som arkitektkontorene rundt i Norge kunne ha nytte av. Vi leverte en miks av informasjon om ArchiCAD, sammen med mer generelle tips som alle kunne dra fordel av, uavhengig av hvilken løsning de brukte.  På denne måten nådde vi ut til mange brukere av Jonathan CAD, MiniCAD / VectorWorks, Architrion, DOGS osv.   

 

Dette gav oss godt renommé og innpass i stadig nye kontorer.  Det hendte flere ganger at jeg besøkte kontorer som hadde satt alle utgaver av dak-NYTT samlet i egen ringperm.   Da kunne de se tilbake i råd og tips, etter som de kunne trenge dem.  Det var hyggelig å se, at en fax-avis» ble verdsatt på en slik måte.  

 

Senere ble dakNYTT erstattet av et flott, trykket magasin – ArchiMAG.   Det var etter initiativ fra den finske ArchiCAD-distrbutøren som vi hadde godt samarbeide med.   ArchiMAG har en annen funksjon enn dakNYTT hadde.  Det var naturlig siden vi gikk over i en nye fase – med et systemet som var blitt dominerende i markedet.  Da trengte vi mer et magasin for å forsterke, at valget av ArchiCAD var det riktige (siden så mange hadde valgt A).  ArchiMAG produseres fortsatt den dag i dag.