Starten / Hvorfor Arktis

Hvorfor ARKTIS ? Org nr 863 355 052

Navnet ARKTIS var en ide fra Ivars kone, Karen Sandbu. Hun var kanskje den eneste, som hele veien hadde tro på dette Ivar trakk igang. Hun fortjener en stor takk for viktig støtte. Karen var også den eneste person i styret utenom Ivar, gjennom selskapets første 9 år.

Karen mente at når ARKiTekt firma Ivar Sandbu skulle bli AS, så var det naturlig og enkelt, bare å trekke sammen bokstavene til ARK-t-I-S. Det var et mål å unngå personnavnet, i tilfelle selskapet senere skulle bli helt/delvis solgt eller hovedeier ville trekke seg ut av nøkkelrollen i det daglige. Vi mente navnet klang godt.

Det ble raskt tatt i bruk og godt etablert som varemerke. Det hendte vi fikk telefoner fra folk som ville ha oss til å hjelpe med arktiske reiser, forskning og ekspedisjoner, men i det store og hele fungerte navnet utmerket. Det var enkelt, særpreget og «kjent» for de fleste, både i inn- og utland.