Fakta / Aksjer, eierskap mm.

Aksjer, eierskap mm.

Styret i Arktis AS (Norge) (også markedsført som «Graphisoft Norge»)

1991-1999
Ivar Sandbu (formann) og Karen Seyersted Sandbu (varamann) i styret.
1999-2002
Hans Fredrik Myklestu (styreleder) og Ivar Sandbu (styremedlem).
2002-2008
Hans Fredrik Myklestu (styreleder), Ivar Sandbu (styremedlem), Halvor Sandbu (styremedlem).

Aksjer – eierskap

Selskapet var fra mai 1987 drevet som «det personlige firma Ivar Sandbu» registret i Brønnøysund som dette. Selskapet gikk relativt godt fra dag 1 – så da skattereformen skulle innføres i 1992, ble det opplagt at man måtte omdanne det til AS.

Det nye skattesystemet ble slik, at om man eide mer enn 66,7% så fikk man personskatt (inkl toppskatt mm) på selskapets overskudd (skatt 60-80%). Men om derimot noen utenforstående eide mer enn 33,3 % så slapp man med 28% skatt. Det var en voldsom forskjell!

Det var mao ikke vanskelig å forstå at 1/3-del av firmaet måtte eies av noen andre enn den som drev det. Familiemedlemmer kunne det ikke være, men tanter/onkler var ok. Det fantes også et spesielt unntak for søsken! Altså kunne bror/søster eie 34% og man ville da komme inn under den gunstigere skatten. 


ARKTIS AS ble derfor stiftet slik – den 1/11 1991:
Kr 50.000 i aksjekapital
60,8 % – eid av Ivar Sandbu (64*A + 240*B)
5,2 % – eid av Ole Sandbu (Ivars sønn, 6*A + 20*B)
34,0 % – eid av Halvor Sandbu (30*A + 140*B)


I 1994 kom kravet om høyere aksjekapital. I den sammenheng ble aksjefordelingen justert slik:
66% eid av Arktis ApS (Ivar Sandbu) (280*A + 1040*B) 
34% eid av Hancon AS (Halvor Sandbu) (120*A + 560*B = 30% av stemmene)


I 2008 solgte Ivar seg tilsynelatende ut av ARKTIS (Graphisoft Norge) etter det han opplevde som måneder med massiv utpressing fra Halvor, toppet med regelrett mytteri.  Dermed ble fordelingen slik: 100% eid av Hancon AS (400*A + 1600*B = 100% av stemmene) og der Ivar fortsatt har den opprinnelige gjenkjøpsrett på 34%   (tilsvarende den rett Halvor hadde for tilbakekjøp av 34% i Hancon fra Ivars hånd).