Starten / First Manhattan

First we take Manhatten... » - nei, Bergen

Det var ikke mange som trodde det var mulig å bringe et nytt tegne-system (CAD) til Norge tidlig på 1990-tallet. En etter en, bukket relativt gode CAD-løsninger under (Jonathan CAD, Hambo, ArchiTrion, Medusa, DOGS, etc). Det var nedgangstider og byggebransjen ble hardt rammet. Pengestrømmen ble brått strupet inn både hos utviklere og hos kunder/brukere.

Men tegne måtte jo arkitektene, i hvert fall noen steder i landet. Oslo værst hardt rammet, med oppimot alle ansatte sendt ut i arbeidsledighet og kun partnerne igjen på kontorene. Det var vanskelige tider.

Etter flere måneder med seminarer, greide vi omsider å selge den første lisensen. Den gikk til Nord-Norge. I Trondheim var det et stort Jonathan-miljø, så der hadde vi et fortrinn, med gode kontakter gjennom flere år. Samarbeid med Trondheims-forhandler, Lindbak, var avgjørende. Gode relasjoner til NTNU gav etterhvert også fordeler.
Så kom gjennombruddet: Det var i Bergen. Som en liten aktør i et stort land, satset vi på lokale forhandlere. Vi var avhengig av lokal representasjon og samtidig fikk vi en base for seminarer, kurs ol. Det gav samtidig kunden en trygghet, som var avgjørende. Som 2-manns firma var det begrenset med trygghet vi kunne levere. Apple-forhandleren EDBergen, med Bernt Atle Iden, ble sentral for ArchiCADs suksess i Bergen. Det var gjennomslag nok, til at vi fikk en pris fra Graphisoft for «Største vekst» året etter.

Senere gikk turen til Stavanger. Olje-byen hadde god aktivitet, tross stillstand i hovedstaden. Apple forhandleren IMCO (Jørgensen), hadde fasiliteter og var en hardbarket selger. Jørgensen fikk det til å svinge. Vi holdt seminarer og gav teknisk støtte og i samarbeid med Jørgensen fikk vi overbevist «halve byen» på noen måneder. Det var ArchiCAD-rush i Stavanger det året (1994). Senere skjedde en lignende operasjon i Kristiansand. Men, der var det en AutoCad-forhandlere som hadde hørt om det som skjedde i Bergen og Stavanger, så vi møtte mer motstand. Allikevel, snudde mye av byen etter 2-3 omganger med misjonsvirksomhet. Det gav oss prisen for «Årets Distributør» etter «raidene» i Stavanger og Kristiansand i 1994.

På tross av at vi enda knapt hadde levert en eneste lisens i Oslo, kunne vi se at dette var et stort gjennombrudd for ArchiCAD i Norge. Det var bekreftelsen på at firmaet og systemet hadde livets rett og at vi ville nå de kritiske nivåene som trengs for å være levedyktig og gi varig vekst videre.